Faktorer på flera nivåer associerade med besök på akutmottagning bland äldre vuxna i samhället

Mahwish Naseer, doktorand i Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus kring faktorer på fler nivåer som är associerade med de besök som äldre vuxna ute i samhället gör på akutmottagningar.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Digitalt via Zoom

Titel: Multilevel factors associated with emergency department visits among community dwelling older adults.

Presentatör är Mawish Naseer.

Delta digitalt via Zoom här.

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad