Forskningsseminarium

Facilitering som strategi för att stödja konceptualisering och implementering av personcentrering inom ambulanssjukvården

Amanda Jacobsen, doktorand i Vårdvetenskap, håller sitt halvtidsseminarium kring facilitering som strategi för att stödja konceptualisering och implementering av personcentrering inom ambulanssjukvården
Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom

Titel: Facilitation as a strategy to support conceptualization and implementation of person centred ambulance care

Presentatör: Amanda Jacobsen

Projektet granskas av docent Susanne Bernhardsson från Göteborgs Universitet samt docent Mats Holmberg och docent Lena Marmstål Hammar från Mälardalens Högskola.

Delta via Zoom

 

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: