Forskningsseminarium

Facilitering som stöd för en mer personcentrerad ambulanssjukvård

Amanda Jacobsen, doktorand i Vårdvetenskap, håller sitt halvtidsseminarium kring facilitering som stöd för en mer personcentrerad ambulanssjukvård.
Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: C 337 och Zoom

Titel: Facilitation support for a more person centered ambulance care

Presentatör: Amanda Jacobsen

Projektet granskas av docent Susanne Bernhardsson från Göteborgs Universitet samt docent Mats Holmberg och docent Lena Marmstål Hammar från Mälardalens Högskola.

Delta via Zoom

 

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: