Forskningsseminarium

eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta som tillägg till svensk multimodal smärtrehabilitering – en randomiserad kontrollerad pilotstudie

Veronica Sjöberg, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus "eVISualisering av fysisk aktivitet och smärta som tillägg till svensk multimodal smärtrehabilitering – en randomiserad kontrollerad pilotstudie ".

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom

Titel: The eVISualisation of physical activity and pain intervention as an addition to Swedish interdisciplinary pain rehabilitation programs: a randomised controlled pilot study 

Presentatör: Veronica Sjöberg, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna

Granskare: Docent Annie Palstam Högskolan Dalarna och Sophia Wagner, doktorand vid Uppsala Universitet

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: