Forskningsseminarium

Evidens och evidensbaserad praktik inom hälsa och välfärd 5

Professorerna Anna Ehrenberg, Thomas Strandberg och Lars Wallin leder detta seminarium som kommer att diskutera evidensläget inom respektive forskningsinriktning/centrum vid Institutionen för Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna.
Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Det här är det femte och sista seminariet i serien om fem seminarier som syftar till att fördjupa kunskapen och diskussionen om evidens och evidensbaserad praktik inom hälsa och välfärd. I det här seminariet kommer evidensläget inom respektive forskningsinriktning/centrum inom Institutionen Hälsa och välfärd att diskuteras.

Professorerna Anna Ehrenberg, Thomas Strandberg och Lars Wallin arbetar vid Högskolan Dalarna och kommer att leda seminariet.

Seminariet hålls på svenska och riktar sig främst till lärare och doktorander samt de som arbetar i Region Dalarna och Dalarnas kommuner med ett intresse inom området.

Ingen föranmälan behövs för att delta i seminariet.

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: