Forskningsseminarium

Evidens och evidensbaserad praktik inom hälsa och välfärd 4

Professor Lars Wallin leder detta seminarium om evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning inom hälso-och sjukvård. Professor Björn Äng, FoU-direktör, och Helena de la Cour, chef för avdelningen för kunskapsstyrning, vid Region Dalarna kommer att medverka.
Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Det här är det fjärde seminariet i en serie om fem seminarier som syftar till att fördjupa kunskapen och diskussionen om evidens och evidensbaserad praktik inom hälsa och välfärd. I det här seminariet behandlas ämnet evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. 

Professor Lars Wallin arbetar vid Högskolan Dalarna och leder detta seminarium där professor Björn Äng, FoU-dirktör vid Region Dalarna, ger en inledande föreläsning. Chefen för avdelningen för kunskapsstyrning vid Region Dalarna, Helena de la Cour, kommer också att medverka.

Seminariet hålls på svenska och riktar sig främst till lärare och doktorander samt de som arbetar i Region Dalarna och Dalarnas kommuner med ett intresse inom området.

Ingen föranmälan behövs för att delta i seminariet.

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: