Forskningsseminarium

Evidens och evidensbaserad praktik inom hälsa och välfärd 1

Docent Lena Dahlberg och professor Anna Ehrenberg leder detta seminarium som kommer att ta upp frågan om varför vi talar om evidens inom hälsa och välfärd och vad som menas med evidens.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Det här är det första seminariet i en serie om fem seminarier som syftar till att fördjupa kunskapen och diskussionen om evidens och evidensbaserad praktik inom hälsa och välfärd. I det här seminariet behandlas frågan om varför vi talar om evidens inom hälsa och välfärd och vad som menas med evidens.

Docent Lena Dahlberg och professor Anna Ehrenberg arbetar båda vid Högskolan Dalarna och leder detta första seminarium.

Seminariet hålls på svenska och riktar sig främst till lärare och doktorander samt de som arbetar i Region Dalarna och Dalarnas kommuner med ett intresse inom området.

Ingen föranmälan behövs för att delta i seminariet.

Delta via Zoom

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: