Forskningsseminarium

Halvtidsseminarium - Evaluation of methods for triage and task shifting in Swedish primary healthcare

Maria Gelin, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar i sitt halvtidsseminarium projektet "Evaluation of methods for triage and task shifting in Swedish primary healthcare".
Datum: , kl 14:00 - 15:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom

Titel: "Evaluation of methods for triage and task shifting in Swedish primary healthcare"

Presentatör: Maria Gelin, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna

Granskare: Janeth Leksell, Docent i vårdvetenskap, Högskolan Dalarna; Lisbeth Fagerström, Professor i omvårdnad, Åbo Akademi; Gunnar Nilsson, Professor i allmänmedicin, Karolinska Institutet.

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: