Disputation

Erika Bomström Aho försvarar sin avhandling

Erika Bomström Aho disputerar i ämnet pedagogiskt arbete med avhandlingen "Villkor för lärande på språkintroduktion i lärar- och elevperspektiv".

Datum:
Plats: Campus Falun och Zoom
Lokal: FÖ5

Delta via Zoom

Respondent

Erika Bomström Aho, doktorand, pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Opponent

Stig-Börje Asplund, docent i pedagogiskt arbete, Karlstad universitet

Ordförande

Anneli Ädel, professor i engelska, Högskolan Dalarna

Betygsnämnd

  • Maria Olson, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna
  • Gunhild Tveit Randen, förste amanuensis, Högskolen i Innlandet, Norge
  • Natalia Ganuza, professor i svenska språket, Uppsala universitet

Ersättare betygsnämnd

Per Andersson, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Huvudhandledare

Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete, Svenska som andraspråk, Högskolan Dalarna

 

Kontakt
Åsa Wedin
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad: