Ensamhetsdagen – en dag om ensamhet bland äldre och vad vi kan göra för att bryta den

Kompetensutvecklingsdag om ensamhet bland äldre – för dig som jobbar med äldre inom Region Dalarna, Dalarnas kommuner samt privata vårdgivare.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 15:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Fö 5

Kompetensutvecklingsdagen ges vid två tillfällen, 9 oktober samt 24 oktober. Innehållet är samma under båda dagarna.

Mer information om innehållet och hur man anmäler sig kommer i september.

Arrangörer: Forskningscentrum för äldre och åldrande – ReCALL och Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård.

Anmälan

Denna kompetensutvecklingsdag vänder sig till er som arbetar med äldre inom Region Dalarna, Dalarnas Kommuner och privata vårdgivare i Dalarna. Mer information och anmälan

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad