Forskningsseminarium

En utvärdering av programmet Parenting Young Children (PYC)

Maria Ayoub, doktorand i Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sin individuella studieplan för ett projekt som ska utvärdera en metod för föräldraskapsstöd i hemmiljö för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom

Presentatör: Maria Ayoub

Titel: Home-based parenting support for parents with intellektual and developmental disabilities - an evaluation of the program Parenting Young Children (PYC).

Delta digitalt via Zoom

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad