Forskningsseminarium

En systematisk litteraturöversikt över äldre personers erfarenheter av och anledningar till att känna sig otrygga hemma

Elin Mauritzson, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus "En systematisk litteraturöversikt över äldre personers erfarenheter av och anledningar till att känna sig otrygga hemma".
Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Jerusalem och Zoom

Title: A systematic review of older adults’ experiences of and reasons for feeling unsafe and insecure in their home.

Presentatör: Elin Mauritzson

Granskare: Dr Susanna Nordin, Högskolan Dalarna och Marcus Falk Johansson, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: