Forskningsseminarium

En intervention för att främja aktiv skoltransport

Anton Grenholm, doktorand i Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sin individuella studieplan där han ska genomföra en intervention för att främja aktiv skoltransport och i den testa genomförbarhet och utveckling av objektiva mätmetoder
Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Titel: An intervention to promote active school transport: feasibility testing and development of objective measurement methods 

Delta via Zoom

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad