Forskningsseminarium

ONLINE: En enkätundersökning bland sjukvårdspersonal på sjukhus: attityder kring hjärtlungräddning och hur erfarenheter på verkar hjärtstoppsituationer

Jennie Silverplats, doktorand i Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus om en enkätundersökning bland sjukvårdspersonal på sjukhus för att se vilka attityder som finns kring hjärtlungräddning och hur erfarenhet påverkar hjärtstoppsituationer.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Zoom
Presentatör: Jennie Silverplats

Titel: Attitudes toward performing cardiopulmonary resuscitation and the impact of experience - a survey among in-hospital healthcare professionals (Manuscript).

Vid närvaro av engelsktalande deltagare kommer seminariet att hållas på engelska.

Zoom - länk för distansdeltagande.

För mer information kontakta
Kontakt
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad