Forskningsseminarium

En enkätstudie om upplevelser och erfarenheter av trygghet i hemmet bland äldre personer i Sverige

Elin Mauritzson, doktorand i Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar kring sitt manus om en enkätstudie om upplevelser och erfarenheter av trygghet i hemmet bland äldre personer i Sverige.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Title: Perceptions and experiences of safety at home: a survey among older adults in Sweden 

Presentatör: Elin Mauritzson

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: