Forskningsseminarium

Egenvård ur ett patientperspektiv –kvalitativ analys av intervjuer med strokepatienter

Erika Klockar, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus där hon kvalitativt analyserat intervjuer med strokepatienter för att förstå deras perspektiv på och upplevelse av egenvård som vårdform.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 11:00 - 12:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Title: Self-management from the patient perspective – a qualitative concept analysis of stroke patient’s experiences (Manuscript)

Presentatör: Erika Klockar

Delta via Zoom

 

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: