Forskningsseminarium

Hinder och möjliggörande faktorer till långvarig egenvård för personer med stroke - en systematisk översikt

Erika Klockar, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus "The barriers and enablers to long-term self- management for persons with stroke– a systematic review".

Datum: , kl 11:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och via Zoom

Titel: "The barriers and enablers to long-term self- management for persons with stroke– a systematic review"

Presentatör: Erika Klockar, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna

Granskare: Professor Lars Walin, Högskolan Dalarna samt Jenny Aronsson, doktorand vid  University of Plymouth, UK

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: