Forskningsseminarium

ONLINE: Egenskaper hos partnervårdare, påverkan av vården de ger och stödet de får

Marcus Falk Johansson, doktorand i Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar manus till sin artikel om partnervårdare av personer med demens.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Lokal: Zoom
Presentatör: Marcus Falk Johansson

Detta första manus tittar på de egenskaper som dessa vårdare har och hur att vårda sin maka/make/sambo påverkar livssituationen samt vilket faktiskt stöd de får i vårdsituationen.

Titel: "The characteristics of spouse carers of persons with dementia in Sweden: the care they provide, impact of care and support they receive (Manuscript)"

Forskningsprofil: Hälsa och välfärd

Zoom - länk för distansdeltagande

Vid närvaro av engelsktalande deltagare kommer seminariet att hållas på engelska.

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad