Forskningsseminarium

Effekter av interdisciplinär personcentrerad vård för att stärka patientens tilltro till sin förmåga för återhämtning efter höftfraktur

Berit Gesar, klinisk lektor vid Högskolan Dalarna och Region Dalarna, presenterar och diskuterar ett manus från sin studie där hon studerat effekter av interdisciplinär personcentrerad vård för att stärka patientens tilltro till sin förmåga för återhämtning efter höftfraktur.
Händelsen har passerat
Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Titel: Effects of interdisciplinary person-centred care on frailty and self-care after a hip fracture: A Randomized Controlled Trial 

Presentatör: Berit Gesar

Delta via Zoom

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad