Disputation

Tina Lidberg försvarar sin avhandling

Tina Lidberg försvarar sin avhandling i ämnet energisystem på Högskolan i Gävle med titeln ”Building Energy Efficiency Measures in District Heating Systems”.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00
Plats: Sal 322 Campus Borlänge och digitalt via Zoom

Tina är företagsdoktorand på Stora Tunabyggen och Borlänge Energi. Forskningsprojektet ingår i företagsforskarskolan Reesbe som ligger under forskningsprogrammet Urban Transition inom SFO hållbar stadsutveckling.

Ladda ner avhandlingen: Building Energy Efficiency Measures in District Heating Systems

Läs mer om forskarskolan Reesbe, resurseffektiva energisystem i den byggda miljön

Opponent

  • Erik Dahlquist, Mälardalens högskola

Betygsnämnd

  • Adjungerad professor Erik Dotzauer, Stockholm Exergi AB
  • Professor Viktoria Martin, KTH
  • Professor Sven Werner, Högskolan i Halmstad
  • Professor Mats Rönnelid (reserv), Högskolan Dalarna

Handledare

  • Professor Louise Ödlund, Högskolan i Gävle
  • Professor Thomas Olofsson, Umeå universitet

Delta på plats eller digitalt

Du är varmt välkommen att delta på plats eller digitalt via Zoom. På grund av covid-19 är antalet deltagare på plats mycket begränsat. Om du vill delta som åhörare på plats eller digitalt vid disputationen, anmäl dig till Annette Lenne senast den 1 november 2020.

Anmäl dig till ale@du.se

Delta digitalt via Zoom

För mer information kontakta