Disputation

Disputation: Somayeh Aghanavesi

Somayeh Aghanavesi försvarar sin avhandling "Sensor-Based Knowledge and Data-Driven Methods: A Case of Parkinson's Disease Motor Symptoms Quantification"
Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Clas Ohlson salen i Tenoren

Respondent:  
Somayeh Aghanavesi

Titel:
Sensor-Based Knowledge and Data-Driven Methods: A Case of Parkinson's Disease Motor Symptoms Quantification

Ämne: 
Mikrodataanalys 

Huvudhandledare:
Professor Mark Dougherty

Opponent:
Professor Mobyen Uddin Ahmed, Mälardalens Universitet

Ordförande:
Universitetslektor Siril Yella, Högskolan Dalarna

Betygsnämnd:
Professor Yves Rybarczyk, Högskolan Dalarna.
Professor Erika Franzen, Karolinska Institutet
Professor Martin Rydmakr, Göteborgs universitet