Disputation

Disputation: Rueben Laryea

Rueben Laryea disputerar 28 november i mikrodataanalys: "A data-driven Decision Support System for coherency of expert's judgement in complex classification problems; The case of food security as a UN Sustainable Development Goal"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Högskolan Dalarna, Rum 311

Respondent:
Rueben Laryea

Titel: 
A data-driven Decision Support System for coherency of expert's judgement in complex classification problems; The case of food security as a UN Sustainable Development Goal

Ordförande:
Mark Dougherty

Opponent:
Lena Nerhagen, Ekonomie doktor, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Ledamöter i betygsnämnden: 
Docent Mårten Hugosson, Högskolan Dalarna
Professor Ranjula Bali Swain, Södertörns Högskola
Docent Andrea Genovese, The University of Sheffield, UK

Länk till avhandlingen