Disputation

Disputation Nian Zhou

Nian Zhou försvarar sin avhandling: Surface integrity and corrosion behaviour of stainless steels after grinding operations  
När?
Fredag
10:00
13:00
till
Var?
Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH, Stockholm
Stockholm

Respondent:
Nian Zhou

Avhandlingens titel:
Surface integrity and corrosion behaviour of stainless steels after grinding operations 

Opponent:
Professor Stuart Lyon, University of Manchester 

Länk till avhandling

För mer information kontakta
Kontakt