Disputation

Disputation: Moa Swing Gustafsson

Moa Swing Gustafsson försvarar sin avhandling "Heating of buildings from a system perspective".
När?
Tisdag
Börjar 13:00
Var?
Högskolan Dalarna, sal 320
Borlänge

Respondent: Moa Swing Gustafsson

Titel: Heating of buildings from a system perspective

Ämne: Energi- och miljöteknik

Opponent: Professor Tomas Ekvall, Chalmers tekniska högskola

Betygsnämnd:
Professor Louise Ödlund, Linköpings universitet
Professor Björn Karlsson, Högskolan i Gävle
Adjungerad professor Jonas Gräslund, Chalmers tekniska högskola

Utsedd reserv: Docent Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna.