Disputation

Disputation: Moa Swing Gustafsson

Moa Swing Gustafsson försvarar sin avhandling "Heating of buildings from a system perspective".

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Högskolan Dalarna, sal 320

Respondent: Moa Swing Gustafsson

Titel: Heating of buildings from a system perspective

Ämne: Energi- och miljöteknik

Opponent: Professor Tomas Ekvall, Chalmers tekniska högskola

Betygsnämnd:
Professor Louise Ödlund, Linköpings universitet
Professor Björn Karlsson, Högskolan i Gävle
Adjungerad professor Jonas Gräslund, Chalmers tekniska högskola

Utsedd reserv: Docent Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna.

Senast granskad: