Disputation

Disputation: Maria Fredriksson

Maria Fredriksson försvarar sin avhandling "Med blicken på möten. Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik."
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Fö5 (F135)

Respondent: Maria Fredriksson

Titel: Med blicken på möten. Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik.

Ämne: Pedagogiskt arbete

Opponent: Jonas Aspelin, professor i pedagogik, Högskolan Kristianstad

Ordförande: Monika Vinterek, professor pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Betygsnämnd: 
Ulrika Bergmark, biträdande professor, pedagogik, Luleå Tekniska Universitet
Monica Nilsson, docent i pedagogik med inriktning mot förskola och förskoledidaktik, Södertörns högskola
Mats Tegmark, docent i engelska med diaktisk inriktning, Högskolan Dalarna

Ersättare: Urban Claesson, professor i historia, Högskolan Dalarna