Disputation

Disputation: Maria Fredriksson

Maria Fredriksson försvarar sin avhandling "Med blicken på möten. Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik."
När?
Fredag
Börjar 13:00
Var?
Högskolan Dalarna, Fö5 (F135)
Falun

Respondent: Maria Fredriksson

Titel: Med blicken på möten. Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik.

Ämne: Pedagogiskt arbete

Opponent: Jonas Aspelin, professor i pedagogik, Högskolan Kristianstad

Ordförande: Monika Vinterek, professor pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Betygsnämnd: 
Ulrika Bergmark, biträdande professor, pedagogik
Monica Nilsson, docent i pedagogik med inriktning mot förskola och förskoledidaktik, Södertörns högskola
Mats Tegmark, docent i engelska med diaktisk inriktning, Högskolan Dalarna

Ersättare: Urban Claesson, professor i historia, Högskolan Dalarna