Disputation

Disputation: Madelen Lagin

Madelen Lagin disputerar i företagsekonomi 26 oktober: "The Price We Pay – The Autonomy of Store Managers in Making Price Decisions"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00
Plats: Örebro
Lokal: Örebro universitet, Hörsal L2

Titel avhandling: 
The Price We Pay – The Autonomy of Store Managers in Making Price Decisions"

Ämne: 
Företagsekonomi

Opponent:
Ulf Johansson, Professor, Lunds universitet

Ledamöter i betygsnämnden:
Sara Rosengren, Professor, Stockholms Handelshögskola
Einar Iveroth, Docent, Uppsala universitet
Daniela Andrén, Docent, Örebro universitet

Ordförande vid disputationen:
Tobias Johansson, Docent, Handelshögskolan