Disputation

Disputation: Katarina Grim

Katarina Grim försvarar sin avhandling "Legitimizing user knowledge in shared decision-making – a study on how to support mental health service users in having a relevant and valid role in decision-making processes" inom ämnet vårdvetenskap.
När?
Fredag
13:00
16:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, Fö4
Falun
Respondent:
  • Katarina Grim, Doktorand socialt arbete

Titel:
Legitimizing user knowledge in shared decision-making  –  a study on how to support mental health service users in having a relevant and valid role in decision-making processes

Opponent:
Professor Magnus Karlsson, Linnéuniversitetet

Ordförande:
Professor Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna

Ledamöter i betygsnämnden:
Annelie Sundler, biträdande professor, Högskolan i Borås
Jan FLorin, docent i vårdvetenskap, Högskolan Dalarna
Ulrika Jerkestig-Berggren, docent i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Ersättare i betygsnämnden:
Professor Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna