Disputation

Disputation: Jonas Jäder

Jonas Jäder försvarar sin avhandling "Med uppgift att lära – Om matematikuppgifter som en resurs för lärande".
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 17:00
Plats: Umeå universitet
Lokal: Naturvetarhuset, N360

Respondent: 
Jonas Jäder, Ämnesdidaktik med inriktning mot matematik

Titel:
Med uppgift att lära – Om matematikuppgifter som en resurs för lärande

Fakultetsopponent:
Frode Rönning, Professor, Department of Mathematical Science, Norwegian University of Science and Technology

Huvudhandledare:
Johan Lithner, Umeå universitet