Disputation

Jenny Åberg försvarar sin avhandling

Jenny Åberg, doktorand vid Örebro universitet, försvarar sin doktorsavhandling i statsvetenskap: The Establishment of Semi-Presidential Regimes: A Mixed Methods Approach to How and Why.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Falun

Opponent: Professor Petra Schleiter från Oxford University

Ordförande: Erik Hysing, ämnesföreträdare statskunskap från Örebro Universitet

Betygskommitté: Björn Hammar från Örebro Universitet, Hanna Bäck från Lunds Universitet och Susanna Heldt-Cassel från Högskolan Dalarna

Handledare: Thomas Sedelius, Högskolan Dalarna

Sekundär handledare: Joachim Åström och Thomas Denk från Örebro Universitet

Du som är intresserad är välkommen att delta via Zoom.

Till Zoomrum

Ladda ner avhandlingen: The Establishment of Semi-Presidential Regimes: A Mixed Methods Approach to How and Why.

För mer information kontakta
Thomas Sedelius
Professor statsvetenskap
Senast granskad: