Disputation

Disputation: Jenny Åberg

Jenny Åberg disputerar med avhandlingen: The establishment of semi-presidential regimes: A mixed methods approach to how and why.
Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Föreläsningssal 4

Respondent: Jenny Åberg

Opponent: Professor Petra Schleiter, St Hilda's College, Oxford University

Betygsnämnd: Professor Hanna Bäck, Lunds universitet
Professor Susanna Heldt Cassel, Högskolan Dalarna
Docent Björn Hammar, Örebro universitet

Ersättare: Professor Mats Lundmark, Örebro universitet

Ordförande: Docent Erik Hysing, Örebro universitet