Disputation

Disputation: Dávid Molnár

Dávid Molnár försvarar sin avhandling "Stacking fault energy and deformation behaviour of austenitic stainless steels: a joint theoretical-experimental study".

Händelsen har passerat

Datum: , kl 09:00
Plats: KTH, Lindstedsvägen 26, Stockholm
Lokal: F3

Respondent: Dávid Sándor Molnár, Tillämpad materialfysik

Titel: Stacking fault energy and deformation behaviour of austenitic stainless steels: a joint theoretical-experimental study

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Opponent: Prof. Dr. Guocai Chai

Handledare:
Professor Levente Vitos, Materialvetenskap, Tillämpad materialfysik, Tillämpad fysik;
Professor Göran Engberg, Högskolan Dalarna

Senast granskad: