Disputation

Disputation: Anna Anåker

Anna Anåker försvarar sin avhandling: Fysisk miljö på strokeenheter - betydelse för vården.
När?
Torsdag
10:00
12:00
till
Var?
Karolinska Institutet
Huddinge

Avhandlingens titel: Fysisk miljö på strokeenheter - betydelse för vården

Opponent:
Professor David Edvardsson, Umeå universitet / La Trobe University

Betygsnämnd:
Docent Ingvar Krakau, Karolinska Institutet
Professor Berit Lindahl, Högskolan i Borås / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Docent Nina Ryd, Chalmers Tekniska Högskola