Forskningsseminarium

Det oväntade i sex- och samlevnadsundervisningen – fångade och missade möjligheter

Utbildningsvetenskapligt seminarium med Hannele Junkala, doktorand vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik samt genusforskarskolan, Umeå universitet.
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma och digitalt via Zoom

Artikelutkastet handlar om möten med det oväntade i undervisningen (Biesta, 2015) och hur det hanteras av läraren i klassrummet, och huruvida tillfället fångas i flykten eller missas. Data kommer från observationer i sex och samlevnadsundervisning på högstadiet inom biologiämnet. Preliminära resultat visar på potentialen i det oväntade för att väcka elevers engagemang (se t ex Högberg, 2017) samt möjligheter att vidga och utveckla undervisning (Orlander, 2011).

Ta del av seminariet på Campus Falun, lokal Selma eller digitalt via Zoom:

https://du-se.zoom.us/my/samtal178

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Senast granskad: