Öppen föreläsning

Den vetenskapliga monografins ställning

Länge har monografin haft en helt central roll som publikationsform inom humaniora och stora delar av samhällsvetenskaperna och det är nog rimligt att påstå att de i någon mån bidragit till att göra dem till vad de idag är.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal C339
Föreläsare: Aina Svensson (Uppsala UB, Kriterium), Johan Lindgren (Studentlitteratur) och Martin Wincent (Stockholm University Press)

Men vilken framtid har monografin i en tid som helst tycks fråga efter resultat i punktform, och där antalet publiceringar anses vara ett relevant mått på vetenskaplig kvalitet? Och medför ett delvis förändrat publiceringslandskap att monografin i sig kommer att förändras? Och påverkar det i sin tur de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna själva?

För att diskutera dessa och liknande frågor har vi till detta seminarium bjudit in företrädare för förlag, bibliotek och för det relativt nystartade Kriterium, en plattform med syfte att stärka den vetenskapliga monografins ställning i Sverige.

Anordnas av Humtank i samarbete med forskningsprofilen Interkulturella studier (ISTUD) och Högskolans bibliotek.