Öppen föreläsning

Den orättvisa hälsan - fysisk aktivitet bland barn och unga

Hur ser det ut med den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar och vad kan vi göra för att få fler aktiva? Forskningsprojektet Ung livsstil startade 1984 och är idag ett samarbete mellan ett 15-tal kommuner och Stockholms Universitet.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 2 (E152)
Föreläsare: Magnus Åkesson

Ung livsstilsprojektet undersöker bland annat barns och ungdomars hälsa, livsvillkor, fysisk aktivitet, fritids- och kulturvanor samt preferenser för fritid och kultur.

Bakgrundsvariabler som används i analyserna är ålder, kön, socioekonomi, svensk-/utländsk bakgrund, funktionsnedsättning och boendeområde. Under föreläsningen djupdyker vi i hur den fysiska aktiviteten ser ut bland barn och ungdomar utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Vi tittar även närmare på möjliga insatser för att få fler barn och ungdomar att börja idrotta eller motionera.

Vill du veta mer om Ung livsstil så finns information på www.unglivsstil.org och www.facebook.com/unglivsstil1.

Föreläsare är Magnus Åkesson, strateg på Stockholms stads idrottsförvaltning och medarbetare i forskningsprojektet Ung livsstil.

Föreläsningen ingår i Magisterprogrammet i fysioterapi, men är öppen för alla att delta vid. Den går även att följa via nätet på videochat.du.se

Alla är välkomna!

För mer information kontakta
Anton Grenholm
Univ adjunkt medicinsk vetenskap