Öppen föreläsning

Den högre utbildningen som uppmärksamhetens hemvist

Om vad det innebär att läsa på en högskola.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Bibliotekstrappan, Högskolebiblioteket
Föreläsare: Sharon Rider (professor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet)

En hel del debatt och även forskning har ägnats åt studenters försämrade läs- och skrivfärdigheter idag jämfört med tidigare generationer. Krav på snabb respons bland annat i sociala medier och nutidens tendens att reducera komplexa förhållanden och samband till enkla bilder och tabeller som snabbt kan överblickas och som presenteras som färdiga "fakta" uppmuntrar dem att skynda på sina tankar för att vara först på att svara, snarare än att svara efter reflektion och saklig övervägning.

En av de stora utmaningarna för studenterna i digitaliseringens tidsålder är avsaknaden av träning i att upprätthålla uppmärksamheten.

Öppen föreläsning. Anordnas av Humtank i samarbete med forskningsprofilerna Interkulturella studier (ISTUD) och Utbildning och lärande