Öppen föreläsning

Den gamla goda tiden: hur religiösa var vi förr, och var det bra eller dåligt?

Föreläsning med Sebastian Selvén inom Religionens janusansikten – en föreläsningsserie om religionen som destruktiv eller konstruktiv kraft.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 17:00
Plats: Campus Falun
Streaming: Händelsen streamades
Föreläsare: Sebastian Selvén, teol.dr. (PhD Divinity), forskare i bibelvetenskap och kyrkohistoria

Den gängse beskrivningen under nittonhundratalet var att svensken förr hade varit religiös medan landet därefter bara gått mot allt högre sekularisering. Stämmer det att religiositeten var så utbredd förr – eller att sekulariseringen är så utbredd nu? Vad innebär religiositet kulturellt, politiskt, praktiskt, när samhället genomgår snabba förändringar som under de senaste två seklerna? Vilka förändringar har varit av godo och vilka av ondo? Vi tar ett lokalt perspektiv men blickar ut mot modern svensk historia och politik. 

Religionens janusansikten – en föreläsningsserie om religionen som destruktiv eller konstruktiv kraft

Välkommen till en serie av öppna föreläsningar om religionens skriftande roller!

I media förknippas religionens framträdande i samhället ofta med dess destruktiva sidor, medan andra krafter vill lyfta fram religionens konstruktiva roll i en ny sammansatt tid. Här får du tillfälle att lyssna på experter som analyserar religionens roller utifrån olika kvalificerade perspektiv.

Föreläsningsserien sker i samarbete med Svenska kyrkan och ämnet religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna och äger rum i föreläsningssal 6 på Campus Falun.
På grund av rådande pandemi så är lokalen begränsad till 50 personer.

Föreläsningen kan ses digitalt

Varmt välkomna!

Andra föreläsningar i serien

När själen går i exil (13 februari) 

Barn i sekter: Barndomar och uppväxtvillkor (17 september) 

Religioner i samtiden – ett fenomen med dubbla ansikten (19 november)