Öppen föreläsning

Demokratiska kompetenser - för ett socialt hållbart samhälle

Under de senaste decennierna har Sverige och många andra demokratiska samhällen genomlevt betydande sociala och politiska förändringar som utmanat demokratiskt värdefulla förhållningssätt som tillit och tolerans till varandra.
Händelsen har passerat
Datum: , kl 15:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom

I internationella jämförelser brukar Sverige hamna bland de länder som kännetecknas av höga nivåer av mellanmänsklig tillit och tolerans. Parallellt med detta på pågår en debatt om huruvida Sverige håller på att förlora sin roll som förebildsland när det gäller värderingar och attityder av vikt för en stark social sammanhållning.

I ljuset av denna pågående debatt uppstår en rad viktiga frågor som behöver diskuteras närmare: Vad är tillit och tolerans? Hur skapas tilliten och toleransen? Vilka är de tillitsfulla och toleranta? Hur stabila och föränderliga är dessa demokratiska kompetenser över tid? Och vilken roll har civilsamhället för att främja dessa demokratiskt betydelsefulla kompetenser? Dessa är några av de frågorna som kommer att belysas och diskuteras på detta seminarium.

Föreläsare:

Erik Lundberg, docent i statsvetenskap och universitetslektor vid Högskolan Dalarna

Ali Abdelzadeh, fil. dr. i statsvetenskap och universitetslektor vid Högskolan Dalarna

Anmäl dig via formuläret för att ta del av föreläsningen

Senast granskad: