Forskningsseminarium

Critical perspectives on the use of and methods for visitor monitoring

Andreas Skriver Hansen, Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet, presenterar "Critical perspectives on the use of and methods for visitor monitoring", ett forskningsseminarium inom turismvetenskap.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.