Disputation

Charlie Lindgren försvarar sin avhandling

Charlie Lindgren disputerar i ämnet mikrodataanalys med avhandlingen: Voluntary Information Sharing, Retail Pricing, and Firm Performance.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:00
Plats: Digitalt via Zoom och rum B-311 (Campus Borlänge)

Delta digitalt via Zoom

Ladda ner avhandlingen: Voluntary Information Sharing, Retail Pricing and Firm Performance 

Respondent

Charlie Lindgren, doktorand vid Högskolan Dalarna. 

Opponent:

Christian Sandström, docent i business administration vid Jönköping International Business School

Betygsnämnd

Kristofer Månsson, professor i statistics vid Jönköping International Business School.

Daniela Andrén, docent i nationalekonomi vid Örebro Universitet

Jerker Westin, docent i datateknik vid Högskolan Dalarna 

Ersättare betygsnämnd: 

Moudud Alam, docent i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna

Ordförande 

Moudud Alam, docent i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Univ lektor statistik
Senast granskad: