Forskningsseminarium

CeTLeRs forskningsseminarium

Centrum för besöksnäringsforsking, CeTLeR bjuder in till forskningsseminarium på tema “Cultural heritage in Bergslagen” .
Datum: , kl 13:00 - 14:00
Plats: Campus Borlänge och digitalt via Zoom
Lokal: Eva Ekeblad

Delta online via Zoom 

Seminariet kommer att hållas på engelska/This seminar will be held in English.

Presentatörer

Mats Lundmark, professor i kulturgeografi och Max Jakobsson, doktor i kulturgeografi vid Örebro universitet.

Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR

CeTLeR arbetar med att utveckla och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt. Genom vår utbildning och forskning samt en öppen dialog med berörda aktörer och intressenter är vi med och skapar framtidens besöksnäring!

Läs mer om CeTLer

För mer information kontakta
Senast granskad: