Forskningsseminarium

CeTLeRs forskningsseminarium

Centrum för besöksnäringsforsking, CeTLeR bjuder in till forskningsseminarium på tema “Exploring the Language Tourism Niche”.
Datum: , kl 13:00 - 14:00
Plats: Campus Borlänge och digitalt via Zoom
Lokal: Eva Ekeblad

Delta online via Zoom 

Seminariet kommer att hållas på engelska/This seminar will be held in English.

Exploring the Language Tourism Niche

Language is inextricably related to tourism. Language creates communication barriers and serves as a functional tool to overcome these barriers, while playing a role in the representation of cultural and other identities in tourism destinations (Hall-Lew & Lew, 2014). The importance of language in tourism is perhaps most visible in the phenomenon of language travel, where language learning is one of the main travel motivations. Language travel is not a new phenomenon. Nonetheless, academic studies are scarce on the topics of language travel and the role of language in tourism.

In this presentation, I will provide an overview of the research I have carried out together with other researchers on the field of language tourism. Several questions will be approached, such as the following:

  • Which factors influenced language travellers’ language and destination choice?
  • From the language traveller’s point of view, how does the pursuit of language skills influence their travel experience?
  • What memories do language travellers recollect when describing their travel experiences in the post-travel stage?
  • What are the main post-travel outcomes for language travellers, from a long-term perspective?
  • How does language travel influence subsequent travel behaviour, in particular return intentions and return behaviour?

Presentatör

Inês Carvalho, biträdande lektor vid Universidade Europeia, Portugal.

Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR

CeTLeR arbetar med att utveckla och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt. Genom vår utbildning och forskning samt en öppen dialog med berörda aktörer och intressenter är vi med och skapar framtidens besöksnäring!

Läs mer om CeTLer

För mer information kontakta
Senast granskad: