Öppen föreläsning

Cecilia, kungligheten, kvinnligheten och Vasatiden

I fyra korta föreläsningar diskuterar forskare Cecilia Vasa och hennes tid.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolebiblioteket och streaming
Streaming: Händelsen streamades

Målad porträttbild på Cecilia VasaUtifrån forskarnas vetenskapliga fält belyses olika aspekter av kulturellt, socialt och politiskt liv under epoken.

Under direktstreamingen Högskolans biblioteket i Falun var det möjligt för tittarna att ställa frågor efter föredragen.

Se de inspelade föreläsningarna under respektive föreläsare nedan.

Föreläsningar

Introduktion

Karin Tegenborg Falkdalen

Porträttbild Karin Tegenborg Falkdalen"Cecilia Vasa - en prinsessa i tiden"

Fil.dr i idéhistoria och författare. I sin forskning intresserar sig Karin Tegenborg Falkdalen för frågor som rör monarkin som institution och framförallt dess kvinnosida. Hon har givit ut flera böcker om om vasatidens kvinnliga kungligheter.

Cecilia Candréus

Porträttbild Cecilia Candreus"Allt är inte guld som glittrar: Verksamheten vid Vasahovets pärlstickarverkstad"

Fil.dr. Forskar i Textila Studier vid Uppsala Universitet. Cecilia Candréus har ett speciellt intresse för broderade kläder och föremål som används i ceremoniella och kyrkliga sammanhang.

Louise Berglund

Porträttbild Louise Berglund"Birgittinska drottningar. Makt, resurser och gott rykte under senmedeltiden." 

Fil. dr. och lektor i medeltidshistoria vid Uppsala universitet. Louise Berglund har specialiserat sig på politiska kvinnor i Norden under medeltiden och framåt.

Kia Hedell

Porträttbild Kia Hedell"Prinsessornas musik vid det kungliga Vasahovet"

Fil dr. i musikvetenskap med fokus på äldre svensk musikhistoria. Kia Hedell arbetar för närvarande som handskrifts- och musikbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

Publikationer av föredragshållarna

Karin Tegenborg Falkdalen

Vasadöttrarna Historiska Media, (2010), Vasadrottningen Historiska Media, (2015) och Margareta Regina Setterblad förlag, (2016).

Cecilia Candréus

Candréus, C. (2017). "Embroidery as a means of diplomacy: The artisans' part in a royal marriage proposal, 1560-61", Textile History, 48(2): 211–231

Candréus, C. (2015). "Hantverkstra dition och individuella tillämpningar av en broderiteknik", i Konstnärlig kultur: Agnes Geijer och textilforskningen, red. Margareta Nockert, Uppsala: Upplandsmuseet, s. 183 –196.

Candréus, C. (2013). "En svensk verkstad för utländska lyxvaror: De kungliga pärlstickarna vid Gustav I:s hov 1523-1560", Historisk Tidskrift, 133(4): 587–620.

Louise Berglund

(2017). Queen Margareta I of the three Nordic realms: A woman in the role of a regent. I Kurt Almqvist, Susanna Hakelius Popova (red.) Female rulers: Portraits of Power, Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation. 27-45

(2015). En lysande fru: Filippa av England och den mångfacetterade drottningrollen under senmedeltiden. Personhistorisk Tidskrift, Stockholm: Personhistoriska samfundet. 71-91

(2015). Helgonet och rövaren: Filippa av England och Erik av Pommern. I Henric Bagerius & Louise Berglund (red.) Politik och passion: Svenska kungliga äktenskap under 600 år, Stockholm: Natur och kultur. 29-55

Kia Hedell

Hedell, Kia, Musiklivet vid de svenska Vasahoven: med fokus på Erik XIV:s hov (1560-68), Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Univ., 2001, Uppsala, 2001

Hedell, Kia, Nowicka-Jeżowa, Alina, Przybyszewska-Jar mińska, Barbara & Teodorowicz-Hellma n, Ewa, Polonika muzyczne w Szwecji: cztery tańce z repertuaru dworskiej kapeli Zygmunta III Wazy = Musical Polonica in Sweden : four dances from the repertoire of Sigismund III Vasa's musical ensemble, Stockholm University Department of Slavic Languages and Literatures, Stockholm, 2014

 

Moderatorer

Docent i Historia Hanna Hodacs, Konstnärlig professor i Ljud- och Musikproduktion Hållbus Totte Mattsson samt Konstnärlig lektor i Bildproduktion Joachim Bergenstråhle arbetar tillsammans på forskningsprojektet "Cecilia, kungligheten, kvinnligheten och Vasatiden i en sinnlig multimodal gestaltning".

Projektet har stöd av forskningsprofilen Interkulturella studier (ISTUD) vid Högskolan Dalarna.

Föreläsningen är ett led i att bygga kunskap kring Cecilia Vasa och hennes tid inför en extern forskningsansökan.

 

För mer information kontakta
Hanna Hodacs
Univ lektor historia (Tjänstledig)
Totte Mattsson
Professor Konstnärlig professor
Joachim Bergenstråhle
Konstnärlig universitetslektor