Forskningsseminarium

“Building Students’ L2 Reading Self-Concept in a High-Stake Environment”

Utbildningsvetenskapligt seminarium med Mats Tegmark, lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma och digitalt via Zoom

Artikeln är en del av ett större projekt om grundskolans läspraktiker och bygger på analyser av lärarintervjuer och observationer av engelskundervisning i fyra olika klassrum.

Ta del av seminariet på Campus Falun, lokal Selma eller digitalt via Zoom:

https://du-se.zoom.us/my/samtal178

För mer information kontakta
Univ lektor pedagogiskt arbete
Senast granskad: