Forskningsseminarium

Brukares och personals erfarenheter av att använda delat beslutsfattande inom samsjuklighetsområdet

Amanda Jones, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus "User and staff experiences of utilising shared decision making in the comorbidity field of practice".

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och via Zoom

Titel: User and staff experiences of utilising shared decision making in the comorbidity field of practice 

Presentatör: Amanda Jones, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna

Granskare: Docent Fatumo Osman, Högskolan Dalarna samt Helene Sedelius, doktorand vid Högskolan Dalarna

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: