Boksläpp: På spaning efter språkets ursprung

- Detta är vetenskap och populärvetenskap av bästa märke, och det finns ingen bok på svenska som kommer i närheten vad det gäller bredd och djup, säger lektör Lars-Gunnar Andersson i Bibliotekstjänsts recension (häftet nr 13, 2019).
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:30 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolebiblioteket

Foto: Jonas Tetzlaff

" Hur blev människan med språk? Var, när och varför bör jade vi tala? Det är en av historiens stora gåtor. Än är vi långt ifrån en lösning, men med hjälp av så olika vetenskaper som arkeologi, neurologi, lingvistik och biologi kan vi numera dra några slutsatser, avfärda vissa äldre hypoteser och uppställa nya frågor.

Med entusiasm och sakkunskap lotsar Sverker Johansson läsaren genom en djungel av ledtrådar och teorier. Sökandet efter språkets ursprung börjar många miljoner år tillbaka i tiden, då dagens apor och människor gick skilda evolutionära vägar. Det slutar vid den punkt dit det går att härleda förlagorna till de språk som talas i dag, det vill säga för omkring fem tusen år sedan. Däremellan får vi stifta bekantskap med Homo erectus och neandertalare, med Darwin och Chomsky, med delfiner och näktergalar, med syntax och interjektioner.

Men hela tiden tycks spåren leda tillbaka den omvälvande period för omkring en och en halv miljon år sedan, då våra förfäder i Afrika ställdes inför nya situationer och alltmer började skilja sig från övriga djur och där språket av allt att döma tycks ha spelat en nyckelroll.

Välkommen!