Boksläpp: Fall, fallrisk och fallprevention - genom träning

Välkommen på digital boksläpp av boken Fall, fallrisk och fallprevention - genom träning, av Marina Arkkukangas, doktor i vårdvetenskap och Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 15:00
Plats: Digitalt via Zoom

Är fallolyckor en naturlig följd av åldrandet? Vilka möjligheter finns det för trygg rörelse och aktivitet även i hög ålder? Går det att förebygga fall och fallskador genom specifik och målinriktad träning?

Denna bok har som ambition att täcka såväl teoretiska som praktiska aspekter på de specifika fallrisker som följer med åldrandet. Författarna beskriver det aktuella kunskapsläget kring förekomst, konsekvenser, riskanalys och prevention av fallolyckor. Dessutom presenteras tydligt, i såväl bild som text, praktiska träningsprogram och övningar inriktade på att förebygga fall och fallskador.

Fall, fallrisk och fallprevention vänder sig till studerande inom fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad, medicin och omsorg samt till kliniskt verksamma som arbetar med äldre personer. Boken kan även vara intressant för äldre personer som vill stärka sin hälsa och sitt välbefinnande samt minska risken för en fallolycka.

Delta digitalt

Ingen föranmälan krävs. 

Delta via Zoom

Under boksläppet kommer förelaget Studentlitteratur att föra ett samtal med författarna, förlaget och representanter från en av de största privata hälso- och träningsaktörerna runt ämnen såsom:

  • Varför har ingen skrivit denna bok tidigare?
  • Hur kan man praktiskt tillämpa kunskapen i boken?
  • Vilka yrkeskategorier kan ha nytta av boken?
  • Hur kan boken bidra till sektorsöverskridande samverkan för att accelerera arbetet med fallprevention & nå hälsomålen i Agenda 2030?
  • Hur ser ni på samarbetet mellan privat och offentlig sektor inom området?

Författare

Marina Arkkukangas är Leg. Sjukgymnast och Doktor i Vårdvetenskap och bedriver forskning inom äldreområdet främst i Fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning. Hon arbetar som FoU-chef på Forskning och Utveckling i Sörmland, Region Sörmland

Michail Tonkonogi är professor i Medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi. Han forskar och undervisar på Högskolan Dalarna.

Övriga medverkande

Vala Flosadottir, Studentlitteratur
Christina Sievertsson, The Academy
Karin Strömqvist Bååthe, Moderator Social Venture Network

Köp boken

Boken finns att köpa från den 18 juni. Den är utgiven på utbildningsförlaget Studentlitteratur.

Fall, fallrisk och fallprevention, på Studentlitteraturs webbplats

Bokomslag på boken Fall, fallrisk och fallprevention. Bilden på boken visar en streckgubbe som ramlar i en hand.

För mer information kontakta
Professor idrottsfysiologi
Senast granskad: