Licentiatseminarium

Bojana Petrovic försvarar sin licentiatuppsats

Bojana Petrovic försvarar sin licentiatuppsats i ämnet byggteknik: Life cycle assessment and life cycle cost analysis of a single-family house

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Borlänge

Ladda ner uppsatsen: Life cycle assessment and life cycle cost analysis of a single-family house

Respondent

Bojana Petrovic, doktorand i byggteknik vid Högskolan Dalarna

Opponent

Åsa Wahlström, docent vid Chalmers Industriteknik (CIT Energy Mangament)

Ordförande

Ulf Larsson, teknnologie doktor och avdelningschef vid Högskolan i Gävle

Handledare

Ola Norrman-Eriksson, professor vid Högskolan i Gävle

Xingxing Zhang, docent vid Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Ewa Wäckelgård
Proprefekt
070- 70
Senast granskad: