Behandling av personer med gikt i primärvården samt förutsättningar för implementering av evidensbaserad sjuksköterskeledd vård: en kvalitativ studie

Helene Sedelius, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar ett manus kring en kvalitativ studie om behandling av personer med gikt i primärvården samt förutsättningar för implementering av evidensbaserad sjuksköterskeledd vård.
Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Title: Clinical practice treating persons with gout in primary care and preconditions for implementation of evidence-based nurse-led care: a qualitative study. 

Presentatör: Helene Sedelius

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad