Begränsad support från NGL-centrum

Tisdag den 14 och onsdag den 15 december är support från NGL-centrum begränsad.

Händelsen har passerat

Datum:

Supportcafé i Zoom kommer under dagtid att ha begränsad bemanning och kommer att vara helt stängt efter klockan 16.00. Vid akuta frågor/problem går det under dagtid att nå NGLC via telefon 023-77 88 88.

Senast granskad: