Öppen föreläsning

Barn i sekter: Barndomar och uppväxtvillkor

Hur är det att vara barn och växa upp i en religiös minoritetsgrupp som exempelvis Hare Krishna och Knutby Filadelfia. Religionssociologen Liselotte Frisk rapporterar från ett forskningsprojekt.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 17:00
Plats: Campus Falun
Streaming: Händelsen streamades
Föreläsare: Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap

Föreläsning med Liselotte Frisk inom Religionens janusansikten – en föreläsningsserie om religionen som destruktiv eller konstruktiv kraft.

Hur är det att vara barn och växa upp i en religiös minoritetsgrupp som Hare Krishna, Scientologi-kyrkan, Jehovas Vittnen, Knutby Filadelfia, Plymouth-bröderna, Enighetskyrkan eller Guds Barn/Familjen? Forskningsprojektet, som är finansierat av Vetenskapsrådet, bygger på ett sjuttiotal intervjuer med såväl vuxna som barn som vuxit upp i dessa grupper, samt på intervjuer med ett tjugotal föräldrar.

Religionens janusansikten – en föreläsningsserie om religionen som destruktiv eller konstruktiv kraft

Välkommen till en serie av öppna föreläsningar om religionens skriftande roller!

I media förknippas religionens framträdande i samhället ofta med dess destruktiva sidor, medan andra krafter vill lyfta fram religionens konstruktiva roll i en ny sammansatt tid. Här får du tillfälle att lyssna på experter som analyserar religionens roller utifrån olika kvalificerade perspektiv.

Föreläsningsserien sker i samarbete med Svenska kyrkan och ämnet religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna och äger rum i föreläsningssal 6 på Campus Falun.
På grund av rådande pandemi så är lokalen begränsad till 50 personer.

Föreläsningen kan ses digitalt

Varmt välkomna!

Andra föreläsningar i serien

När själen går i exil (13 februari) 

Den gamla goda tiden: hur religiösa var vi förr, och var det bra eller dåligt? (15 oktober) 

Religioner i samtiden – ett fenomen med dubbla ansikten (19 november)