Forskningsseminarium

ONLINE: Authenticity as a compromise: a critical realist perspective on Sámi tourism labels

Forskningsseminarium inom turism med Cecilia de Bernardi, CeTLeR - Centre for Tourism and Leisure Research,Högskolan Dalarna och MTI - Multidimensional Tourism Institute, University of Lapland (Finland).
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 14:00
Lokal: Zoom
Presentatör: Cecilia de Bernardi

Läs mer om seminariet på engelska.

Seminariet kommer att hållas online via Zoom.
Delta genom att logga in på: https://du-se.zoom.us/j/887335619

Information om installation och andra användbara tips går att hitta här http://www-old.du.se/connectmeeting 
and at https://www.du.se/en/study-at-du/study-tools2/zoom/

För mer information kontakta
Univ lektor Turismvetenskap